Szkolenie: Mówic tak, by inni chcieli słuchać

Zaufaj mi, poprowadziłem dziesiątki szkoleń i wiem, że przynoszą uczestnikom następujące korzyści:

 • Większe zainteresowanie słuchaczy wypowiedzią.
 • Bycie słuchanym i słyszanym przez innych.
 • Większa pewność w każdej sytuacji publicznej: rozmowach twarzą w twarz, telefonicznych, call’ach, zebraniach, prezentacjach, wystąpieniach na konferencjach i wypowiedziach w mediach.
 • Umiejętność przyciągania uwagi i utrzymywania jej do końca wypowiedzi.
 • Poszerzanie swoich zawodowych możliwości.
 • Większe szanse na rynku pracy.
 • Lepsze wyniki w pracy, dzięki skutecznej komunikacji.
Każde szkolenie dopasowuję do potrzeb danej grupy. Dlatego nigdy nie ma drugiego takiego, zawsze jest inne. Oto tematy, o które jestem najczęściej pytany:
 • mówienie w taki sposób, by przykuć uwagę;
 • większa pewność i komfort w każdej sytuacji publicznej;
 • poprawa brzmienia;
 • używanie głosu w trudnych warunkach: stres, hałas, suche powietrze,
 • konieczność mówienia przez wiele godzin;
 • większe zainteresowanie słuchaczy wypowiedzią;
 • poprawa płynności wypowiedzi, mówienia wolniej;
 • poszerzanie swoich zawodowych możliwości;
 • radzenie sobie z tremą, gestykulacją, ruchem scenicznym;
 • praca nad slajdami, strukturą wystąpienia, określeniem celu wystąpienia;
 • wystąpienia w mediach tradycyjnych i online, wystąpienia na konferencjach;
 • praca z mikrofonem;
 • tworzenie i prowadzenie podcastu.

  I inne zagadnienia w zależności od potrzeb danej grupy.

Kila słów o mnie

Przez wiele lat byłem dziennikarzem radiowym (Polskie Radio). Jestem nauczycielem akademickim Uniwersytetu Lubelskiego z zakresu komunikacji i emisji głosu. Od kilku lat prowadzę warsztaty dla różnych grup, przede wszystkim nauczycieli. Na co dzień prowadzę zajęcia emisji głosu i wymowy. Ukończyłem kierunek Kształcenie głosu i mowy SWPS oraz Dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Zdobyłem tytuł mistrza Polski wystąpień publicznych w 2019 roku. Jestem właścicielem marki Sztuka gadania, pod której szyldem powstają podcasty oraz szkolenia i warsztaty.

Kto do tej pory skorzystał ze szkolenia: przedsiębiorcy, nauczyciele, prawnicy, tłumacze, duchowni, bibliotekarze, studenci, licealiści, harcerze, a nawet… kontrolerzy biletów.
Sztuka gadania